e dziennik


Jesteśmy obecni

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze otrzymała ZŁOTĄ TARCZĘ a Liceum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze BRĄZOWĄ TARCZĘ w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020.

Technikum 2020

Liceum 2020


  

Dnia 15 października b.r. w Zespole Szkół nr 1 im Jana Pawła II w Przysusze odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Miała ona formę koncertu życzeń skierowanego do Dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.

Na uroczystość zostali zaproszeni także nauczyciele emeryci. Prowadząca powitała wszystkich zebranych w sali gimnastycznej. Konferansjerzy odczytywali treść życzeń i zapowiadali piosenki, do których oprawę wokalno – instrumentalną przygotowali  nasi uczniowie. Na zakończenie prowadząca w imieniu całej społeczności szkolnej złożyła wszystkim pracownikom szkoły życzenia satysfakcji z pracy oraz sukcesów dydaktyczno – wychowawczych, jak również  wyraziła szacunek i wdzięczność za trud włożony w proces nauczania. Występ miał charakter podniosły z lekkim zabarwieniem humorystycznym.

Galeria