e dziennik


Jesteśmy obecni

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze otrzymała ZŁOTĄ TARCZĘ a Liceum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze BRĄZOWĄ TARCZĘ w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020.

Technikum 2020

Liceum 2020

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
4
5
6
7
8
9
11
12
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31

  

Od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 kandydaci do klasy pierwszej składają w sekretariacie wniosek o przyjęcie do szkoły (dostępny w sekretariacie lub do pobrania poniżej). Od 21 czerwca do 28 czerwca należy złożyć oryginał świadectwa (lub kopie) ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za:

  • wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
  • oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów zróżnicowanych dla poszczególnych klas, a wynikających z rozszerzonego programu nauczania
  • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
  • inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Wymagane dokumenty:

  •  wniosek o przyjęcie do szkoły
  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
  • dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik informatyk (dotyczy kandydatów do technikum)

Wniosek o przyjęcie do szkoły - pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.:  Otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r.:  Otwórz

Zasady rekrutacji dla LO 2019-2020 po gimnazjum

Zasady rekrutacji dla LO 2019-2020 po szkole podstawowej

Zasady rekrutacji dla technikum 2019-2020 po gimnazjum

Zasady rekrutacji dla technikum 2019-2020 po szkole podstawowej