e dziennik


kamera3


matura2023


Jesteśmy obecni

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze otrzymało BRĄZOWĄ TARCZĘ w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024.
W rankingu za rok 2023 Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze otrzymało SREBRNĄ TARCZĘ a Liceum BRĄZOWĄ TARCZĘ.

Liceum 2024

Technikum 2023

Liceum 2023

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

fbckedeklaracja
Instaling

Ta szkola

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za:

  • wynik egzaminu ósmoklasisty,
  • oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów zróżnicowanych dla poszczególnych klas,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  • inne osiągnięciawymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły (na formularzu szkoły),
  • świadectwo ukończenia szkoły
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik informatyk (dotyczy kandydatów do technikum)

Wniosek o przyjęcie do szkoły - pobierz

Zasady rekrutacji dla LO 2024-2025

Zasady rekrutacji dla technikum 2024-2025