e dziennik


kamera3


matura2023


Jesteśmy obecni

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze otrzymało BRĄZOWĄ TARCZĘ w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024.
W rankingu za rok 2023 Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze otrzymało SREBRNĄ TARCZĘ a Liceum BRĄZOWĄ TARCZĘ.

Liceum 2024

Technikum 2023

Liceum 2023

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

fbckedeklaracja
Instaling

Ta szkola

Informacje dodatkowe

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II to szkoła o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji, posiadająca wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do edukacji akademickiej.

Absolwenci naszej placówki dzięki wsparciu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych, co umożliwia im kontynuowanie nauki na najlepszych uczelniach państwowych.  Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania jest wyróżniająca zdawalność egzaminu maturalnego w obu typach szkół oraz bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych w poszczególnych kwalifikacjach. Liceum i Technikum mogą także  poszczycić się wysokim EWD (Edukacyjna Wartość Dodana). Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. Najlepsi otrzymują stypendia naukowe Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów i Starosty Przysuskiego oraz sportowe za wybitne osiągnięcia na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Od roku szkolnego 2021/2022 uczniowie technikum uczestniczyli w realizacji projektu pod nazwą „Europejski staż gwarantem rozwoju szkoły”, współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Działanie  to umożliwiło podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i organizacyjnych  uczniów kształcących się w kierunku technik informatyk poprzez uczestnictwo w  miesięcznym stażu w  czeskich przedsiębiorstwach. Projekt ten będzie też realizowany w latach następnych.

Nasza placówka współpracuje z następującymi uczelniami i placówkami naukowymi: Uniwersytet Łódzki, Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska.

Od 2004 roku należymy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II. Co roku w październiku młodzież bierze udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Szkół Jana Pawła II organizowanym w Częstochowie. Delegacja szkoły, wraz ze sztandarem, zawsze godnie reprezentuje społeczność placówki.

Dzięki zaangażowaniu Grona Pedagogicznego i uczniów, Zespół Szkół nr 1 otrzymał certyfikat „Szkoła z Klasą. W ubiegłych latach grupa nauczycieli zdobyła tytuł „Nauczyciel z Klasą”, a młodzież dyplom „Uczniowie z Klasą”. Ponadto szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II uzyskały wyróżnienia w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY. Stanowi on zestawienie najlepszych liceów  i techników w Polsce, którego opracowaniu patronuje miesięcznik edukacyjny Perspektywy. Uczniowie Technikum Informatycznego zostali wyróżnieni „Złotą Tarczą” przyznawaną w ogólnopolskim Rankingu Techników – Perspektywy 2020. Tym samym placówka  zyskała miano Złotej Szkoły. Technikum Informatyczne w Przysusze już kilkukrotnie gościło w rankingach najlepszych placówek w Polsce i zdobywało „Złotą Tarczę” i „Brązową Tarczę” w plebiscycie Perspektyw w ubiegłych latach. Te wyróżnienia w ogólnopolskich projektach rankingach mobilizują nas o dalszego rozwoju.


Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, na którą składa się 28 sal lekcyjnych. W procesie kształcenia wykorzystuje się nowoczesne środki dydaktyczne tj. tablice interaktywne, komputery, projektory multimedialne. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej, na krytej pływalni oraz  w sali gimnastycznej.
W szkole jest biblioteka z bogatym księgozbiorem i filmoteką oraz czytelnia.

Działają przedmiotowe koła zainteresowań, Klub Europejski, PCK i HDK, „Koło Przedsiębiorczości” i inne. Od 1998 roku uczniowie Zespołu Szkół współpracują z NASA w ramach międzynarodowego koła GLOBE, zajmującego się badaniem atmosfery).

 Aktywnie działa także Samorząd Uczniowski, szkolne koło PCK i ruch honorowego krwiodawstwa. W szkole prowadzone są akcje: „Szlachetna paczka", „Adopcja na odległość” oraz „I Ty Możesz zostać św. Mikołajem”, „Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości”, „Szkolny Dzień Profilaktyki”. Od 2012 roku chętni uczniowie aktywnie działają w Szkolnym Klubie Wolontariatu, współpracującym ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „ARKA” w Radomiu. Organizowane są wycieczki turystyczno – krajoznawcze, dydaktyczne i przedmiotowe, w ramach których możliwy jest  np. udział uczniów w pokazach naukowych, zajęciach otwartych na uczelniach wyższych oraz w lekcjach muzealnych.

W szkole działa też kawiarenka zwana „Herbaciarnią”, w której można spędzić czas podczas przerw.