e dziennik


Jesteśmy obecni

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze otrzymała ZŁOTĄ TARCZĘ a Liceum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze BRĄZOWĄ TARCZĘ w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020.

Technikum 2020

Liceum 2020


deklaracja

CYBERPRZEMOC - WŁĄCZ BLOKADE NA NEKANIE str 1 2 3 4 5 6 7 8

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

strony 1-46  47-79

Pismo do dyrektorów szkół

Pismo do rodziców, opiekunów

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością