e dziennik


Jesteśmy obecni

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze otrzymała ZŁOTĄ TARCZĘ a Liceum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze BRĄZOWĄ TARCZĘ w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020.

Technikum 2020

Liceum 2020


deklaracja

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

otwórz (format pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopełniacz rzeczownika

Tryb rozkazujący

Zdania okolicznikowe celu

 Czas przeszły Perfect