e dziennik


Jesteśmy obecni

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze otrzymała ZŁOTĄ TARCZĘ a Liceum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze BRĄZOWĄ TARCZĘ w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020.

Technikum 2020

Liceum 2020

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

deklaracja

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II to szkoła o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji, posiadająca wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do edukacji akademickiej.

Absolwecni naszej szkoły dzięki wsparciu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych, co umożliwia im kontynuowanie nauki na najlepszych uczelniach państwowych

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. Wyniki egzaminu maturalnego potwierdzają doskonałe przygotowanie uczniów zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Najlepsi otrzymują stypendia naukowe Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów i Starosty Przysuskiego oraz sportowe za wybitne osiągnięcia na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o pomoc socjalną.

Dzięki zaangażowaniu Grona Pedagogicznego i uczniów, Zespół Szkół nr 1 otrzymał certyfikat „Szkoła z Klasą”. Jest to dla nas sukces i jednocześnie mobilizacja do dalszego rozwoju. W ubiegłych latach grupa nauczycieli zdobyła tytuł „Nauczyciel z Klasą”, a młodzież dyplom „Uczniowie z Klasą”.
Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, na którą składa się 28 sal lekcyjnych. W procesie kształcenia wykorzystuje się nowoczesne środki dydaktyczne tj. tablice interaktywne, komputery, projektory multimedialne. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej, na krytej pływalni oraz sali gimnastycznej.
W szkole jest biblioteka z bogatym księgozbiorem i filmoteką oraz czytelnia, w której znajduje się Internetowe Centrum Multimedialne.

Działają przedmiotowe koła zainteresowań, Klub Europejski, PCK, „Koło Przedsiębiorczości” i inne. Od 1998 roku pracuje międzynarodowe koło GLOBE, zajmujące się badaniem atmosfery i współpracujące z NASA. Aktywnie działa także Samorząd Uczniowski, szkolne koło PCK i ruch honorowego krwiodawstwa. W szkole prowadzone są akcje: „Szlachetna paczka", „Adopcja na odległość” oraz „I Ty Możesz zostać św. Mikołajem”, „Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości”, „Szkolny Dzień Profilaktyki”. Od 2012 roku chętni pracują w Szkolnym Klubie Wolontariatu, współpracującym ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „ARKA” w Radomiu. Organizowane są wycieczki turystyczno – krajoznawcze i dydaktyczne, wycieczki przedmiotowe (np. udział w pokazach naukowych, zajęciach otwartych na uczelniach wyższych), lekcje muzealne. Ponadto uczniowie biorą udział w warsztatach jezykowych prowadzonych przez wolontariuszy AIESEC we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Od 2004 roku należymy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II.
Co roku w październiku młodzież bierze udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Szkół Jana Pawła II organizowanym w Częstochowie.

W szkole działa też kawiarenka, w której można spędzić czas podczas przerw.