e dziennik


Jesteśmy obecni

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze otrzymała ZŁOTĄ TARCZĘ a Liceum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze BRĄZOWĄ TARCZĘ w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020.

Technikum 2020

Liceum 2020


deklaracja

Wykaz olimpiad, konkursów przedmiotowych, tematycznych
i interdyscyplinarnych oraz dyscyplin sportowych,
w których osiągnięcia uwzględniane są w procesie rekrutacji

Ulotka rekrutacyjna szkoły