e dziennik


Jesteśmy obecni

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze otrzymała ZŁOTĄ TARCZĘ a Liceum w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze BRĄZOWĄ TARCZĘ w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020.

Technikum 2020

Liceum 2020


deklaracja

Poradnik RODO pobierz


#RODO w edukacji. Mazowieckie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole – konferencja w Przysusze

10 grudnia 2018r. w Domu Kultury w Przysusze odbyło się spotkanie „#RODO w edukacji. Mazowieckie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole”. Zapoczątkowuje ono cykl konferencji, którym patronuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Głównym celem przedsięwzięcia była prezentacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Jego adresatami są uczniowie i nauczyciele we wszystkich placówkach edukacyjnych w Polsce. Gospodarzem konferencji była Pani Zofia Szymańska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze.

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonała Pani Dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, która zwróciła uwagę na powszechne zainteresowanie problematyką ochrony danych osobowych wśród nauczycieli i uczniów. Szkoła odgrywa bowiem istotną rolę w uświadamianiu właściwego sposobu postępowania w cyfrowym świecie i kształtowaniu dobrych praktyk w tym zakresie. Uczestników spotkania powitał także Pan Marian Niemirski – Starosta Powiatu Przysuskiego.

Wśród zaproszonych gości byli: Pan Krzysztof Szewczyk – Dyrektor Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz inspektorzy  ochrony danych osobowych w jednostkach powiatu przysuskiego: Pani Ewa Kujawiak, Pan Henryk Byzdra oraz Pan Jan Pęksyk. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele i wychowawcy ze szkół i ośrodków wychowawczych powiatu przysuskiego wraz z podopiecznymi.

W dalszej kolejności głos zabrała Pani  Paulina Dawidczyk -  Dyrektor Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa (UODO), której wystąpienie dotyczyło  ochrony danych osobowych w szkole.  Przedstawione zostały zasady przetwarzania danych osobowych, jakimi powinni kierować się dyrektorzy szkół. Wskazano także poradnik „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”, przygotowany przez UODO dla placówek edukacyjnych.

Po krótkiej przerwie uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia Pani Marty Mikołajczyk z  Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji (UODO), która omówiła założenia Ogólnopolskiego  Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Ważnym punktem spotkania było zaprezentowanie praktycznych rozwiązań w zakresie realizacji tematyki dotyczącej ochrony danych osobowych. Swoimi doświadczeniami podzieliły się z zebranymi: Pani Dyrektor Zofia Szymańska z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze oraz Pani Małgorzata Szewczyk z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych  w Goździkowie. Przedstawione propozycje mogły być cenne dla nauczycieli ze szkół powiatu przysuskiego uczestniczących w konferencji.

Wykład pt. Moje dane w sieci wygłosił Pan Kamil Kaczyński z Zakładu Kryptologii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze.

Na zamknięcie oficjalnej części spotkania uczniowie klas II  Liceum Ogólnokształcącego  z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II zaprezentowali spektakl W sieci. Jego bohaterami są młodzi ludzie, będący ofiarami uzależnienia od nowoczesnych technologii. Ich historie pokazują, że to powszechny problem, który może dotknąć każdego.  Elementy symboliczne wykorzystane w spektaklu dobitnie to podkreślają.

W przedstawieniu wystąpili uczniowie: Sylwia Milczarczyk, Emilia Mikrut, Karolina Ciecierska, Piotr Głogowski, Karina Kolibabska, Angelika Zduńczyk, Karolina Pakosz. Opiekowali się nimi nauczyciele: Pani Małgorzata Banasik, Pani Katarzyna Bednarczyk i Pani Marta Płuciennik.

Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia był  happening pod hasłem „Dane osobowe, jak balony, raz wypuszczone z ręki nigdy nie wracają”, w czasie którego uczestnicy wypuszczali balony. Symbolizowało to upowszechnianie danych osobowych w cyfrowym świecie.

Patronat honorowy nad konferencją sprawowało  Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Marta Płuciennik

 


  „Twoje dane – twoja sprawa”

  W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym  Urzędu Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane –Twoja Sprawa”

pismo

Celem programu jest poszerzenie wiedzy i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i  danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli. Program będzie realizowany przez cały rok szkolny. Inauguracja programu odbyła się 15-16 października 2018r. w Warszawie.

20181015 101736

20181015 100908

 

 


 

giodo logo   Realizacja programu
w roku szkolnym 2017/2018

 Jesteśmy uczestnikami VIII edycji

giodo szp

  • 26-27 października 2017 roku odbyło się szkolenie dla uczestników VIII edycji programu "Twoje dane - Twoja sprawa"

g1

g2

g3

  • 28 stycznia obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych, którego celem jest uwrażliwienie ludzi na potrzebę ochrony swojej prywatności i danych osobowych. Z tej okazji Pani dr Edyta Bielak-Jomaa skierowała list otwarty do uczestników Programu VIII edycji [link-list GIODO]

gazetka

giodo2

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoja dane – twoja sprawa”. Celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej uczniów o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.

PICT0002

Gazetka z obchodów dnia ochrony danych osobowych.